"Παιδαγωγικές Επιστήμες", "2" => "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", "3" => "Οικολογία - Περιβάλλον", "4" => "Παιδικό τμήμα: Γνωστικό", "5" => "Παιδικό τμήμα: Μυθοπλασίας", "6" => "Βοτανικές επιστήμες", "7" => "Ζωολογικές επιστήμες", "8" => "Φυσικές επιστήμες", "9" => "Νερό - Θάλασσα" );*/ $res = mysql_query("select count(*) as count, category_id from books group by category_id") or die(mysql_error()); while($row = mysql_fetch_assoc($res)){ $count[$row['category_id']] = $row['count']; } ?>

Βιβλιοθήκη

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα βιβλία που υπάρχουν στην Βιβλιοθήκη του Κέντρου μας. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για να δείτε τα περιεχόμενά της.

Αναζήτηση


Κατηγορία:
Συγγραφέας:
Τίτλος:
Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα από τα πεδία της αναζήτησης.