'Καλώς ήλθατε','id' => 0); $page_title['center.php'] = array('title' => 'Το Κέντρο','id' => 1); $page_title['region.php'] = array('title' => 'Η Ακράτα','id' => 2); $page_title['programs.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programDiary.php'] = array('title' => 'Ημερολόγιο Επισκέψεων - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programs_info.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['networks.php'] = array('title' => 'Δίκτυα','id' => 4); $page_title['seminars.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['seminars_info.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['library.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['view_book.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['links.php'] = array('title' => 'Σύνδεσμοι','id' => 7); $page_title['otherKPE.php'] = array('title' => 'Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα','id' => 7); $page_title['contact.php'] = array('title' => 'Επικοινωνία','id' => 8); $page_title['sitemap.php'] = array('title' => 'Χάρτης Ιστοτόπου','id' => 9); $page_title['ideas.php'] = array('title' => 'Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_1.php'] = array('title' => 'Φτιάχνοντας τη δική σου λιμνούλα - Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_2.php'] = array('title' => 'Οδηγίες για την φύτευση δενδρυλλίων - Ιδέες','id' => 10); $page_title['gallery.php'] = array('title' => 'Φωτογραφίες από την περιοχή της Ακράτας','id' => 11); $page_title['regeneration.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Εκπαίδευση Ζωής στα καμένα - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration_gallery.php'] = array('title' => 'Φυσική Αναγέννηση - Φωτογραφίες - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration2_new.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration4_new.php'] = array('title' => 'Το Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων Παρουσιάζει: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ακράτας - Προγράμματα','id' => 3); ?> | ΚΠΕ Ακράτας

Το Κέντρο

Γενικά για το Κέντρο

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας ιδρύθηκε το 1996. Το Κ.Π.Ε. Ακράτας αρχικά λειτούργησε ως παράρτημα του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας. Από το 2001 λειτουργεί ως ανεξάρτητο Κέντρο σύμφωνα με την Γ2/4556/30-08-2001 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας ανήκει στα κέντρα "αστικού τύπου" με μοναδικό μοντέλο λειτουργίας, εφόσον εμπλέκεται, τόσο στο σχεδιασμό δράσεών του όσο και στη λειτουργία του, η τοπική κοινωνία μέσω εκπροσώπων των φορέων της.

Αρχές του:

 • Διεπιστημονικότητα
 • Επικοινωνία
 • Συνεργασία
 • Συλλογικότητα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Κινητοποίηση του γνωστικού τομέα
 • Βιωματική προσέγγιση και ανακάλυψη
 • Κινητοποίηση του συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα

Σκοποί και Στόχοι

Συνδέοντας τη σχολική με την εξωσχολική εκπαίδευση και χρησιμοποιώντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως μέσο ανθρωποκεντρικό στοχεύουμε:

άμεσα:

 • Στην ευαισθητοποίηση μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών και λοιπών ενηλίκων.
 • Στην διαμόρφωση "οικολογικών συνειδήσεων" και σφαιρικής θεώρησης των προβλημάτων.
 • Στην εμπλοκή στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
 • Στην σύνδεση της επιστημονικής σκέψης με την πράξη.

έμμεσα:

 • Στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Οικονομίας - Οικολογίας - Κοινωνίας.
 • Στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Στην αποκατάσταση της ισορροπίας του περιβάλλοντος.
 • Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των ανθρωπίνων σχέσεων.
 • Στην αειφόρο ανάπτυξη.

Δραστηριότητες

Το Κ.Π.Ε. Ακράτας χρησιμοποιεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανθρωποκεντρικά, συνδέοντας τη σχολική με την εξωσχολική εκπαίδευση. Το έργο του επικεντρώνεται σε έξι άξονες δράσης. Οι πέντε πρώτοι βρίσκονται στα πλαίσια της Τυπικής Εκπαίδευσης και ο έκτος στην Άτυπη Εκπαίδευση.

Οι άξονες δραστηριοποίησης είναι οι παρακάτω:

 • Υλοποιεί Προγράμματα για μαθητικές ομάδες
 • Διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών
 • Συμμετέχει ή και οργανώνει εθνικά και διεθνή θεματικά δίκτυα
 • Αναπτύσσει τοπικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με αντίστοιχα Κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, τοπικούς φορείς και συλλόγους. Η δράση αυτή περιλαμβάνει και τη στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων
 • Παράγει εκπαιδευτικό υλικό
 • Δημοσιοποιεί τις δράσεις του και προωθεί την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω άξονες αναλύονται σε επιμέρους δράσεις που δημιουργούν μια σημαντική ποικιλία δραστηριοτήτων. Όλες στοχεύουν στην προώθηση των αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το Κ.Π.Ε. Ακράτας είναι "Αστικού Τύπου" δηλαδή δεν διαθέτει υποδομές φιλοξενίας, σίτισης κλπ. Ως εκ τούτου εκπονεί μονοήμερα προγράμματα για τα σχολεία. Στην περίπτωση σεμιναρίων ή άλλων αναγκών φιλοξενίας (π.χ. επίσκεψη από πολύ μακρινά σχολεία) χρησιμοποιούνται τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Εμβέλεια

Το Κ.Π.Ε. Ακράτας έχει στην εμβέλειά του περιοχές από δώδεκα Νομούς:

 • Περιφέρεια Αττικής: Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Δυτ. Αττικής, Πειραιά.
 • Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Νομός Αχαΐας.
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου: Νομοί Κορινθίας και Αργολίδας.
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Νομός Εύβοιας.
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
 • Περιφέρεια Κρήτης: Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Από αυτούς τους Νομούς προέρχεται το 60% των Σχολείων που υλοποιούν πρόγραμμα στο Κ.Π.Ε. κάθε σχολική χρονιά. Το υπόλοιπο 40% προέρχεται από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Από τους Νομούς Εμβέλειας προέρχονται επίσης οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται στο Κ.Π.Ε. Ακράτας και σε αυτούς επικεντρώνονται οι περισσότερες δραστηριότητες του Κ.Π.Ε.

Όπως ωστόσο ισχύει από την ιδρυτική του διακήρυξη, το Κ.Π.Ε. Ακράτας συνεργάζεται πιο στενά με σχολεία και φορείς της άμεσης περιοχής του στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας σε σχέση με την τοπική κοινωνία.

Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Το Κ.Π.Ε. Ακράτας στεγάζεται στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Ακράτας (550 μ² στεγασμένους χώρους και 2.000 μ² προαύλιους χώρους) όπου έχει μεταφερθεί από το Φεβρουάριο του 1999, σύμφωνα με τη δεκαπενταετή Σύμβαση του Δήμου Ακράτας και του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Οι χώροι μας περιλαμβάνουν:

 • Γραφεία της Παιδαγωγικής ομάδας
 • Βιβλιοθήκη
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με εποπτικά μέσα (αίθουσα υποδοχής σχολικών ομάδων, δραστηριοτήτων και διαλέξεων χωρητικότητας 100 ατόμων)
 • Αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης μαθητών μεγάλης χωρητικότητας
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Χημείο - εργαστήριο
 • Προαύλιο χώρο

Με βάση την αρχή της βελτιστοποίησης της χρήσης των χώρων, όλες οι αίθουσες του Κ.Π.Ε. Ακράτας μπορούν να μετατραπούν και να χρησιμοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν έκτακτες ανάγκες όπως Συνέδρια, Σεμινάρια κλπ. Υπάρχει, επίσης, πλούσιος εξοπλισμός γραφείων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων πεδίου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Κ.Π.Ε. Ακράτας είναι ένα από τα 56 Κ.Π.Ε. που ήδη λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Ακράτας έχει δυναμικό πέντε αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (δύο και τρεις αντίστοιχα). Για τη σχολική χρονιά 2010-11 τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι τα ακόλουθα:

 • Κων/να Κιζήλου (Υπεύθυνη του ΚΠΕ, Δασκάλα, Π.Ε 70 - Νηπιαγωγός, Π.Ε 60)
 • Κωνσταντίνος Γιαννίρης (Αναπληρωτής Υπεύθυνης, Χημικός, Π.Ε. 04.02)
 • Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος (Τεχνολόγος Γεωπόνος, Π.Ε 18.30)
 • Αθανασία Πάνου (Δασκάλα, ΠΕ 70)
 • Παναγιώτα Νταλταγιάννη (Φιλόλογος, ΠΕ 02)