'Καλώς ήλθατε','id' => 0); $page_title['center.php'] = array('title' => 'Το Κέντρο','id' => 1); $page_title['region.php'] = array('title' => 'Η Ακράτα','id' => 2); $page_title['programs.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programDiary.php'] = array('title' => 'Ημερολόγιο Επισκέψεων - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programs_info.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['networks.php'] = array('title' => 'Δίκτυα','id' => 4); $page_title['seminars.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['seminars_info.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['library.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['view_book.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['links.php'] = array('title' => 'Σύνδεσμοι','id' => 7); $page_title['otherKPE.php'] = array('title' => 'Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα','id' => 7); $page_title['contact.php'] = array('title' => 'Επικοινωνία','id' => 8); $page_title['sitemap.php'] = array('title' => 'Χάρτης Ιστοτόπου','id' => 9); $page_title['ideas.php'] = array('title' => 'Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_1.php'] = array('title' => 'Φτιάχνοντας τη δική σου λιμνούλα - Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_2.php'] = array('title' => 'Οδηγίες για την φύτευση δενδρυλλίων - Ιδέες','id' => 10); $page_title['gallery.php'] = array('title' => 'Φωτογραφίες από την περιοχή της Ακράτας','id' => 11); $page_title['regeneration.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Εκπαίδευση Ζωής στα καμένα - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration_gallery.php'] = array('title' => 'Φυσική Αναγέννηση - Φωτογραφίες - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration2_new.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration4_new.php'] = array('title' => 'Το Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων Παρουσιάζει: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ακράτας - Προγράμματα','id' => 3); ?> | ΚΠΕ Ακράτας

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Λίστα Προγραμμάτων

Τα προγράμματα τα οποία υλοποιεί το Κέντρο μας είναι τα ακόλουθα:

Γενικά για τα Προγράμματα


Τα σχολικά προγράμματα είναι η βασική δράση του Κ.Π.Ε. Ακράτας. Το Κ.Π.Ε. Ακράτας υλοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία, διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της περιοχής μας.

Τα προγράμματα είναι μονοήμερα και είναι σχεδιασμένα για ομάδες μέχρι 30 μαθητών (και σε ειδικές περιπτώσεις λίγο παραπάνω). Περιλαμβάνουν ενημέρωση, επιτόπια επίσκεψη, παιγνίδια, φύλλα εργασίας, φυτολόγια, δημιουργική απασχόληση μαθητών (εικαστικά, κατασκευές κ.α.).

Σε γενικές γραμμές ακολουθούν την παρακάτω δομή:

08.00 - 09.30: υποδοχή μαθητών, γνωριμία με την Π.Ο. το ρόλο και τις δράσεις του Κ.Π.Ε., κάλυψη θεωρητικού μέρους του προγράμματος (χρήση οπτικοακουστικών μέσων και υλικού), χωρισμός σε ομάδες εργασίας.

09.30 - 12.30: μελέτη - εργασία πεδίου μαθητών κατά ομάδες (περιβαλλοντικά παιχνίδια, διάφορες μετρήσεις και δειγματοληψίες, συμπλήρωση φύλλων εργασίας, συλλογή διαφόρων υλικών κ.α.).

12.30 - 14.30 (ή 15.30): εργασίες ομάδων εντός ΚΠΕ (ολοκλήρωση φύλλων εργασίας, διάφορες κατασκευές, ζωγραφική, δημιουργία φυτολογίου, διαμόρφωση πορισμάτων - προτάσεων ομάδων). Παρουσίαση εργασιών και πορισμάτων ομάδων, δρώμενα, συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης προγράμματος. Κατά περίπτωση, και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της λίμνης Τσιβλού, η ολοκλήρωση των δράσεων γίνεται στο πεδίο όταν ο καιρός το επιτρέπει.


Διαδικασία Επιλογής

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα Π.Ε. των ΚΠΕ θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την παρακάτω αίτηση στον/στην Υπεύθυνο/η Π.Ε. της Δ/νσης Εκπ/σης που ανήκουν.

Οι υπεύθυνοι Π.Ε. καλούνται:

  • Να ελέγξουν την πληρότητα των στοιχείων των αιτήσεων των σχολείων που θα τους υποβληθούν.
  • Να τις αξιολογήσουν και να τις κατατάξουν σε σειρά προτεραιότητας για την συμμετοχή των σχολείων σε προγράμματα των ΚΠΕ.
  • Να τις αποστείλουν με σχετικό διαβιβαστικό στα αντίστοιχα ΚΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΠΕ που σας ενδιαφέρουν.

Η φετινή προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 11 Νοεμβρίου 2005

Αίτηση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν την παρακάτω αίτηση συμμετοχής:

(Αρχείo τύπου MS-Word)