'Καλώς ήλθατε','id' => 0); $page_title['center.php'] = array('title' => 'Το Κέντρο','id' => 1); $page_title['region.php'] = array('title' => 'Η Ακράτα','id' => 2); $page_title['programs.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programDiary.php'] = array('title' => 'Ημερολόγιο Επισκέψεων - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programs_info.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['networks.php'] = array('title' => 'Δίκτυα','id' => 4); $page_title['seminars.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['seminars_info.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['library.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['view_book.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['links.php'] = array('title' => 'Σύνδεσμοι','id' => 7); $page_title['otherKPE.php'] = array('title' => 'Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα','id' => 7); $page_title['contact.php'] = array('title' => 'Επικοινωνία','id' => 8); $page_title['sitemap.php'] = array('title' => 'Χάρτης Ιστοτόπου','id' => 9); $page_title['ideas.php'] = array('title' => 'Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_1.php'] = array('title' => 'Φτιάχνοντας τη δική σου λιμνούλα - Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_2.php'] = array('title' => 'Οδηγίες για την φύτευση δενδρυλλίων - Ιδέες','id' => 10); $page_title['gallery.php'] = array('title' => 'Φωτογραφίες από την περιοχή της Ακράτας','id' => 11); $page_title['regeneration.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Εκπαίδευση Ζωής στα καμένα - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration_gallery.php'] = array('title' => 'Φυσική Αναγέννηση - Φωτογραφίες - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration2_new.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration4_new.php'] = array('title' => 'Το Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων Παρουσιάζει: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ακράτας - Προγράμματα','id' => 3); ?> | ΚΠΕ Ακράτας

Φωτογραφίες από τη φυσική αναγέννηση στις καμένες περιοχές

Σε κάθε φωτογραφία αναγράφεται το είδος του δέντρου/θάμνου και ο αριθμός των ημερών μετά από την πυρκαγιά που μεσολάβησαν μέχρι να τραβηχτεί η φωτογραφία.

Το Κ.Π.Ε. Ακράτας παρακαλεί όποιον έχει ανάλογες φωτογραφίες να τις στείλει για να αναρτηθούν κι αυτές σε αυτή τη σελίδα.


ψευδψευδακακία
Robinia pseudoacacia
(35 ημέρες μετά)

αμπέλι
Vitis vinifera
(20 ημέρες μετά)

αρμυρίκι
Tamarix sp.
( ημέρες μετά)

δρυς σπασμένη
Quercus frainetto
(100 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(30 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(30 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(35 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(30 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(65 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(65 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(35 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(30 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(30 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(55 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(35 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(55 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(100 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(65 ημέρες μετά)

δρυς
Quercus frainetto
(30 ημέρες μετά)

ευκάλυπτος & ψευδακακία
Eucalyptus globulus & Robinia pseudoacacia
(30 ημέρες μετά)

ευκάλυπτος
Eucalyptus globulus
(30 ημέρες μετά)

ευκάλυπτος
Eucalyptus globulus
(55 ημέρες μετά)

ευκάλυπτος
Eucalyptus globulus
(55 ημέρες μετά)

κάπαρη και κουτσουπιά
Capparis sativa & Cercis siliquastrum
(30 ημέρες μετά)

κάπαρη
Capparis sativa
(30 ημέρες μετά)

καρυδιά
Juglans regia
(35 ημέρες μετά)

καστανιά & δρυς
Castanea sativa & Quercus frainetto
(55 ημέρες μετά)

καστανιά
Castanea sativa
(65 ημέρες μετά)

καστανιά
Castanea sativa
(65 ημέρες μετά)

κοκορετσιά
Pistacia terebinthus
(100 ημέρες μετά)

κοκορετσιά
Pistacia terebinthus
(60 ημέρες μετά)

κοκορετσιά
Pistacia terebinthus
(65 ημέρες μετά)

κουμαριά
Arbutus unedo
(50 ημέρες μετά)

κουμαριά
Arbutus unedo
(35 ημέρες μετά)

κουμαριά
Arbutus unedo
(35 ημέρες μετά)

κουμαριά
Arbutus unedo
(50 ημέρες μετά)

κουμαριά
Arbutus unedo
(50 ημέρες μετά)

κουμαριά
Arbutus unedo
(50 ημέρες μετά)

κουτσουπιά
Cercis siliquastrum
(30 ημέρες μετά)

κώνοι
Pinus halepensis
(25 ημέρες μετά)

κώνοι
Pinus halepensis
(25 ημέρες μετά)

λυγαριά
Vitex agnus-castus
(100 ημέρες μετά)

πλάτανος
Platanus orientalis
(30 ημέρες μετά)

πλάτανος
Platanus orientalis
(65 ημέρες μετά)

πουρνάρι & δρυς
Quercus coccifera & Quercus frainetto
(75 ημέρες μετά)

πουρνάρι
Quercus coccifera
(65 ημέρες μετά)

πουρνάρι
Quercus coccifera
(30 ημέρες μετά)

πουρνάρι
Quercus coccifera
(55 ημέρες μετά)

πουρνάρι
Quercus coccifera
(55 ημέρες μετά)

σκυλοκρεμμύδα
Urginea maritima
(30 ημέρες μετά)

σχίνο
Pistacia lentiscus
(65 ημέρες μετά)

φτέρη
Pteridium aquilinum
(30 ημέρες μετά)

φτέρη
Pteridium aquilinum
( ημέρες μετά)