'Καλώς ήλθατε','id' => 0); $page_title['center.php'] = array('title' => 'Το Κέντρο','id' => 1); $page_title['region.php'] = array('title' => 'Η Ακράτα','id' => 2); $page_title['programs.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programDiary.php'] = array('title' => 'Ημερολόγιο Επισκέψεων - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programs_info.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['networks.php'] = array('title' => 'Δίκτυα','id' => 4); $page_title['seminars.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['seminars_info.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['library.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['view_book.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['links.php'] = array('title' => 'Σύνδεσμοι','id' => 7); $page_title['otherKPE.php'] = array('title' => 'Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα','id' => 7); $page_title['contact.php'] = array('title' => 'Επικοινωνία','id' => 8); $page_title['sitemap.php'] = array('title' => 'Χάρτης Ιστοτόπου','id' => 9); $page_title['ideas.php'] = array('title' => 'Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_1.php'] = array('title' => 'Φτιάχνοντας τη δική σου λιμνούλα - Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_2.php'] = array('title' => 'Οδηγίες για την φύτευση δενδρυλλίων - Ιδέες','id' => 10); $page_title['gallery.php'] = array('title' => 'Φωτογραφίες από την περιοχή της Ακράτας','id' => 11); $page_title['regeneration.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Εκπαίδευση Ζωής στα καμένα - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration_gallery.php'] = array('title' => 'Φυσική Αναγέννηση - Φωτογραφίες - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration2_new.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration4_new.php'] = array('title' => 'Το Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων Παρουσιάζει: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ακράτας - Προγράμματα','id' => 3); ?> | ΚΠΕ Ακράτας

Εκπαίδευση ζωής στα καμένα

Μαθητες στον χώρο

(Διερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
Για ηλικίες 7- 18 ετών (Α' Δημοτικού - Γυμνάσιο - Γ' Λυκείου).

Γνωριμία με τη φυσική αναγέννηση των καμένων περιοχών της Αν. Αιγιάλειας (Πυργάκι Αχαΐας). Περιλαμβάνει αναπροσαρμόσιμες δραστηριότητες που ακολουθούν την εξέλιξη της φυσικής αναγέννησης και αποκατάστασης της χλωρίδας της περιοχής. Το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχιστεί στην ίδια περιοχή, ακολουθώντας τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από τη φυσική αναγέννηση, πιλοτικών παρεμβάσεων που κάναμε (περίφραξη, οριοθέτηση, σήμανση) έναντι συμβατικών παρεμβάσεων τύπου δενδροφύτευσης, καθαρισμού κ.λ.π. που έχουν κάνει άλλοι φορείς.