'Καλώς ήλθατε','id' => 0); $page_title['center.php'] = array('title' => 'Το Κέντρο','id' => 1); $page_title['region.php'] = array('title' => 'Η Ακράτα','id' => 2); $page_title['programs.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programDiary.php'] = array('title' => 'Ημερολόγιο Επισκέψεων - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['programs_info.php'] = array('title' => 'Προγράμματα','id' => 3); $page_title['networks.php'] = array('title' => 'Δίκτυα','id' => 4); $page_title['seminars.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['seminars_info.php'] = array('title' => 'Σεμινάρια','id' => 5); $page_title['library.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['view_book.php'] = array('title' => 'Βιβλιοθήκη','id' => 6); $page_title['links.php'] = array('title' => 'Σύνδεσμοι','id' => 7); $page_title['otherKPE.php'] = array('title' => 'Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα','id' => 7); $page_title['contact.php'] = array('title' => 'Επικοινωνία','id' => 8); $page_title['sitemap.php'] = array('title' => 'Χάρτης Ιστοτόπου','id' => 9); $page_title['ideas.php'] = array('title' => 'Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_1.php'] = array('title' => 'Φτιάχνοντας τη δική σου λιμνούλα - Ιδέες','id' => 10); $page_title['ideas_2.php'] = array('title' => 'Οδηγίες για την φύτευση δενδρυλλίων - Ιδέες','id' => 10); $page_title['gallery.php'] = array('title' => 'Φωτογραφίες από την περιοχή της Ακράτας','id' => 11); $page_title['regeneration.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Εκπαίδευση Ζωής στα καμένα - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration_gallery.php'] = array('title' => 'Φυσική Αναγέννηση - Φωτογραφίες - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration2_new.php'] = array('title' => 'Παρουσίαση: Ο υγροβιότοπος της λίμνης Τσιβλού - Προγράμματα','id' => 3); $page_title['regeneration4_new.php'] = array('title' => 'Το Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων Παρουσιάζει: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Ακράτας - Προγράμματα','id' => 3); ?> | ΚΠΕ Ακράτας

Γνωρίζοντας τις ακτές μας

Έρευνα Πεδίου

Το πρόγραμμα σχετίζεται με τη θάλασσα του Κορινθιακού που αποτελεί μια μικρογραφία της Μεσογείου (θάλασσα κλειστή, με μια φυσική και μια τεχνητή έξοδο). Οι ακτές έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη και λίγα φυσικά σημεία απομένουν στη νότια πλευρά.

Η εργασία πεδίου λαμβάνει χώρα στην παραλία Κρυονέρι λίγο Δυτικά της Ακράτας. Εκεί συνυπάρχει ένα μικρό λιμάνι με ένα φυσικό κομμάτι αμμουδιάς και βραχώδους ακτής με φυσική βλάστηση.

Σημείωση: Στην περίπτωση ύπαρξης ειδικού ενδιαφέροντος προβλέπονται προσαρμογές και για μικρότερες ή μεγαλύτερες τάξεις από αυτές που αναφέρονται.

Ειδικοί στόχοι:

  • η γνωριμία με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της περιοχής,
  • ιδιαίτερη γνωριμία με τα λιβάδια ποσειδωνίας,
  • η σχέση ανθρώπου και θάλασσας,
  • δραστηριότητες που επηρεάζουν τις ακτές και την ιδιαιτερότητα του παράκτιου οικοσυστήματος,
  • η θάλασσα και οι ακτές στην παράδοση και στις τέχνες.